Extend 800.620 A 1500/2500

Automatická pásová pila dvousloupové konstrukce navržená pro kolmé řezy jak plného, tak i pro lového materiálu.

Přesné třístranné tvrdokovové vedení pilového pásu, rameno pily uložené na předepnutých lineárních vedeních, 41 mm vysoký pilový pás a synchronně běžící kartáč na odstraňování třísek jsou předpokladem pro vynikající řezný výkon tohoto stroje.

Podstavec, rám pily a sloupy jsou u všech strojů řady Extend vyplněny námi vyvinutou směsí polymerního betonu. Ve spojení s předepnutým velkoryse naddimenzovaným lineárním vedením umožňuje technologie polymerbetonu provádět řezy téměř bez vibrací.

Elektromechanicky je ovládán posuv materiálu do řezu, hydraulicky je ovládáno upínání materiálu a posuv ramene pilového pásu do řezu a zpět. Maximální délka jednoho podání činí 1,5 m nebo 2,5 m. Programování se provádí v jednoduchých krocích a uživatel má o něm díky velkému gra ckému zobrazení jednotlivých úseků dobrý přehled.

Při přepnutí stroje do ručního režimu je možné ovládat všechny funkce stroje odděleně. Veškeré ovládací prvky jsou umístěny na volně umístitelném ovládacím panelu. Řídící systém stroje je od renomované firmy B&R. Stroj je ovládán pomocí dotykového LCD a samostatných mechanických tlačítek pro jednotlivé funkce stroje.

Úpínání materiálu zajišťují plnozdvihové svěráky. Stroj je vybaven frekvenčním měničem, který umožňuje plynule nastavit optimální rychlosti pilového pásu vůči řezanému materiálu v rozsa- hu od 15 do 90 m/min., což výrazně zvyšuje jak životnost pilových pásů tak i produktivitu stroje.

Ke standardnímu vybavení patří mimo jiné automatická regulace přítlaku pilového pásu do řezu v závislosti na odporu řezaného materiálu a plynule nastavitelný posuv ramene pily do řezu. Pilový pás je nakloněn vůči ložné ploše svěráku pod úhlem 2°, což také zásadně snižuje řezné časy a přispívá k vyšší životnosti pilového pásu.

Stroj může, Ve spojení s manipulačními systémy a jednotkami příčných dopravníků, být základem pro zcela bezobslužnou automatickou a zákazníkovi přizpůsobenou řezací linku.

Klíčové vlastnosti

  • Dvousloupová konstrukce
  • Pilové rameno je uloženo na předepnutých lineárních vedeních
  • Hydraulický plnozdvihový upínací svěrák
  • Automatická regulace přítlaku pilového pásu do řezu
Technické specifikace
Příslušenství
Nabídkový list v pdf
Zajímá Vás cena?

Technické specifikace

Řezné parametry

... ... ...
620 800x620 620      

Technické specifikace

Pracovní režim: automatický
Typ stroje: horizontální pásová pila
Typ řezu: Rovný řez
Rozsah úhlových řezů: -
Pohon: 4 kW, 3×400 V/50 Hz
Rychlost pilového pásu: 15 – 90 m/min.
Rozměry pilového pásu: 7 300×41×1,3 mm
Ložná výška materiálu: 780 mm
Délka nejkratšího zbytku: 30 mm
Nejmenší řezaný průměr: -

Rozměry stroje

Délka: 3 500 mm
Šířka: 2 500 mm
Výška: 2 500 mm
Hmotnost: 5 000 kg

Vhodné manipulační systémy

Dopravníky typu X/XP

Manipulační systémy X/XP poskytují dosud nebývalou flexibilitu při individualizaci manipulace s materiálem podle požadavků a daných podmínek. Hodnoty nosnosti a stupeň automatizace jsou zcela flexibilně nastavitelné, přičemž je lze později měnit podle aktuálních potřeb. Kromě válečkové dráhy v normálním i poháněném provedení, zahrnují systémy X/XP obsáhlý sortiment volitelných doplňků, od vertikálních válečků přes systémy pro měření délek až pro příčné dopravní jednotky a posuvná zařízení. Dostupná provedení zahrnují sortiment od jednoduchého, čistě manuálně ovládaného měřicího dorazu, přes digitální měřicí doraz s ručním přestavováním až po vysoce přesný číslicově řízený měřicí doraz s citlivým vypínáním při, dosažení koncové polohy umožňující přesné zařezávání těžkých materiálů ve spojení s poháněnými válečkovými dráhami.

Handling System T

The saw band tension indicator provides permanent control of the band tension, even during the machine operation.Ukazatel napnutí pilového pásuUkazatel napnutí pilového pásu umožňuje permanentní kontrolu napnutí pásu pily a  to i  během provozu stroje.

Pro plynulé řezání trubek a profilů, nanáší mikro-ostřikovací jednotka mazací film na hroty zubů a boční strany pilových pásů.Micro-spray-systémPro plynulé řezání trubek a profilů, nanáší mikro-ostřikovací jednotka mazací film na hroty zubů a boční strany pilových pásů.

Third coolant supplyTřetí přívod chladící kapalinyTřetí přívod chladící kapaliny je využíván zvláště při řezání silnějších materiálů a všude tam, kde by běžné chlazení nestačilo. Je flexibilní a polohovatelné.

The laser unit copies the exact line in the saw band axis to the material. Laser Liner allows precise adjustment of the marked material.Laser linerLaserová jednotka přenáší laserovou přímku na připravený materiál umístěný v ose pilového pásu. Díky této přímce lze dodatečně porovnat a  opravit drobné odchylky, dříve než začne řez.

Device for clamping materials in layers and bundles with the use of an additional vertical clamping unit.Přídavný svěrákPro pevnější uchycení materiálu při řezu je možné použít přídavný svěrák. Umístěn před pilovým pásem, vybaven plnozdvihovým válcem a s možností samostatného upínacího pohybu.

Device for clamping materials in layers and bundles with the use of an additional vertical clamping unit.Hydraulický upínač svazků materiáluZařízení pro upínání svazků umožňuje upínání materiálu ve vrstvě a  ve svazku pomocí přídavné vertikální upínací jednotky.

A lamp for lighting the workspace, adjustable and mountedon the flexible arm.Osvětlení pracovního prostoruLED sítilna, namontována na ohebném rameni a  individuálně nastavitelná, zajistí perfektní osvětlení pracovního prostoru.

Pistol for machine cleaningPistole pro oplachování třísekPistole pro oplachování třísek slouží k rychlému a  snadnému očištění stroje od třísek a  otřepů.

Swarf removal systemVynašeč třísekVynašeč třísek s drapáky pro integrovaný systém zachycení. Pila je předpřipravena pro osazení vynašeče třísek a lze jej připojit stylem Plug-and-Play.

Tenzomat - A precise measuring tool for the control of the saw band tension when a new band is installed.TenzomatPřesný měřící nástroj ke kontrole napnutí pilového pásu při vkládání nových pilových pásů.

Remote diagnostics and maintenanceVzdálená správaProstřednictvím připojení k internetu se přenášejí stavová a chybová hlášení, čímž se zkracují doby provozních prostojů.

Přehled cen strojů Bomar

Prohlédněte si kompletní ceník strojů Bomar

Ceníky jsou ve formátu MS Excel a jsou zabaleny v archivu zip. Jednotlivé sešity Excelu jsou nazvány podle produktových řad.

Poptávkový formulář, dotazník

Poptávkový formulář, dotazník

Specifikujte svoje požadavky nebo dotazy v jednoduchém popotávkovém formuláři.