Transverse 610.440 DGH

Jedná se o výkonnou, oboustranně otočnou, poloautomatickou pásovou pilu určenou k dělení materiálu až do průměru 345 mm.

Pily řady Transverse využívají svařované robustní rameno s kloubovým uložením. Snadný pohyb ramene v uložení zajišťují předepnutá kluzná ložiska.

Bezchybný a přesný řez je zajištěn třístranným tvrdokovovým vedením pilového pásu o výšce 34 mm.

Pohodlnou a ergonomickou obsluhu stroje umožňují ovládací prvky seskupené na přemístitelném panelu.

Ovládání a nastavení pily probíhá pomocí jednoduchého dialogového systému na podsvětleném a dobře čitelném, čtyřřádkovém displeji.

Předností pily Transverse 510.330 DGH je rozsáhlá nabídka doplňků již ve standardním provedení.

Digitální ukazatel natočení ramene, zobrazovač rychlosti pásu, frekvenčním měnič pro nastavení rychlosti pásu, zapamatování přednastavené polohy ramene a svěráku po řezu a nebo automatická změna rychlosti klesání pilového ramene do řezu v závislosti na tvaru materiálu – to vše v základním provedení.

Pracovní cyklus začíná nezbytným nastavením stroje do pracovní pozice a natočením ramene pro případný úhlový řez.

Po vložení materiálu a stisknutím tlačítka START dojde k upnutí materiálu plnozvihovým hydraulickým svěrákem a rozjetí pilového pásu.

Obsluha pouze nastaví optimální rychlost pásu a rychlosti klesání ramene do řezu pomocí přepouštěcího ventilu. Po dokončení řezu se rameno vrátí a svěrák se otevře do přednastavené polohy.

Poté je snadné celý cyklus opakovat. Přizpůsobení stroje je možné díky široké nabídce příslušenství.

Stroj lze rozšírit například o mazání pásu olejovou mlhou, hydraulický upínač svazků materiálu, hydraulický ukazatel napnutí pásu, laserovou rysku pro vyznačení místo budoucího řezu a další.

Připojením systému vstupních a výstupních válečkových dopravníků, odměřovacích zařízeních nebo podavačů materiálu k pile Transverse lze snadno vytvořít řezací linku zcela podle individuálních potřeb.

Klíčové vlastnosti

  • Oboustranné úhlové řezy plynule v rozsahu od -60° do +60°
  • Automatická regulace přítlaku pilového pásu do řezu
  • Digitální ukazatel úhlů
  • Rameno v provedení ocelový svařenec
Technické specifikace
Příslušenství
Nabídkový list v pdf
Zajímá Vás cena?

Technické specifikace

Řezné parametry

... ... ...
440 610x440 440      
45°R 440 500x190 420      
45°L 440 510x180 390      
60°R 330 330x170 300      
60°L 330 350x170 310      

Technické specifikace

Pracovní režim: poloautomatický
Typ stroje: horizontální pásová pila
Typ řezu: Úhlové řezy
Rozsah úhlových řezů: -60° - 60°
Pohon: 3 kW, 3x400 V/50 Hz
Rychlost pilového pásu: 20 - 120 m/min.
Rozměry pilového pásu: 5 200×34×1,1 mm
Ložná výška materiálu: 780 mm
Délka nejkratšího zbytku: 30 mm
Nejmenší řezaný průměr: Ø 5 mm

Rozměry stroje

Délka: 2 560 mm
Šířka: 1 520 mm
Výška: 1 708 mm
Hmotnost: 1 003 kg

Vhodné manipulační systémy

Dopravníky typu X/XP

Manipulační systémy X/XP poskytují dosud nebývalou flexibilitu při individualizaci manipulace s materiálem podle požadavků a daných podmínek. Hodnoty nosnosti a stupeň automatizace jsou zcela flexibilně nastavitelné, přičemž je lze později měnit podle aktuálních potřeb. Kromě válečkové dráhy v normálním i poháněném provedení, zahrnují systémy X/XP obsáhlý sortiment volitelných doplňků, od vertikálních válečků přes systémy pro měření délek až pro příčné dopravní jednotky a posuvná zařízení. Dostupná provedení zahrnují sortiment od jednoduchého, čistě manuálně ovládaného měřicího dorazu, přes digitální měřicí doraz s ručním přestavováním až po vysoce přesný číslicově řízený měřicí doraz s citlivým vypínáním při, dosažení koncové polohy umožňující přesné zařezávání těžkých materiálů ve spojení s poháněnými válečkovými dráhami.

Handling System T

Third coolant supplyTřetí přívod chladící kapalinyTřetí přívod chladící kapaliny je využíván zvláště při řezání silnějších materiálů a všude tam, kde by běžné chlazení nestačilo. Je flexibilní a polohovatelné.

The saw band tension indicator provides permanent control of the band tension, even during the machine operation.Ukazatel napnutí pilového pásuUkazatel napnutí pilového pásu umožňuje permanentní kontrolu napnutí pásu pily a  to i  během provozu stroje.

Pro plynulé řezání trubek a profilů, nanáší mikro-ostřikovací jednotka mazací film na hroty zubů a boční strany pilových pásů.Micro-spray-systémPro plynulé řezání trubek a profilů, nanáší mikro-ostřikovací jednotka mazací film na hroty zubů a boční strany pilových pásů.

Device for clamping materials in layers and bundles with the use of an additional vertical clamping unit.Hydraulický upínač svazků materiáluZařízení pro upínání svazků umožňuje upínání materiálu ve vrstvě a  ve svazku pomocí přídavné vertikální upínací jednotky.

Vice pressure regulationRegulace upínacího tlaku svěrákuUpínací tlak obou upínacích válců je nastaven centrálně, aby se předešlo deformacím především u tenkostěnných trubek a profilů.

The laser unit copies the exact line in the saw band axis to the material. Laser Liner allows precise adjustment of the marked material.Laser linerLaserová jednotka přenáší laserovou přímku na připravený materiál umístěný v ose pilového pásu. Díky této přímce lze dodatečně porovnat a  opravit drobné odchylky, dříve než začne řez.

Device for clamping materials in layers and bundles with the use of an additional vertical clamping unit.Hydraulický upínač svazků materiáluZařízení pro upínání svazků umožňuje upínání materiálu ve vrstvě a  ve svazku pomocí přídavné vertikální upínací jednotky.

A lamp for lighting the workspace, adjustable and mountedon the flexible arm.Osvětlení pracovního prostoruLED sítilna, namontována na ohebném rameni a  individuálně nastavitelná, zajistí perfektní osvětlení pracovního prostoru.

Pistol for machine cleaningPistole pro oplachování třísekPistole pro oplachování třísek slouží k rychlému a  snadnému očištění stroje od třísek a  otřepů.

Tenzomat - A precise measuring tool for the control of the saw band tension when a new band is installed.TenzomatPřesný měřící nástroj ke kontrole napnutí pilového pásu při vkládání nových pilových pásů.

Přehled cen strojů Bomar

Prohlédněte si kompletní ceník strojů Bomar

Ceníky jsou ve formátu MS Excel a jsou zabaleny v archivu zip. Jednotlivé sešity Excelu jsou nazvány podle produktových řad.

Poptávkový formulář, dotazník

Poptávkový formulář, dotazník

Specifikujte svoje požadavky nebo dotazy v jednoduchém popotávkovém formuláři.