Vázací prostředky řetězové

TABULKA NOSNOSTÍ ŘETĚZŮ

vysokopevnostní třída 80

vysokopevnostní třída 100

NOSNOST [kg]
průměr řetězu
d [mm]
úhel sklonu ß
závěs
jednopramenný
závěs
dvoupramenný
0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°
závěs
3 - 4 pramenný
0°-45°45°-60°
věncové
řetězy
-
smyčkové
řetězy
0°-45°45°-60°
faktor zavěšení
6
6
8
8
10
10
13
13
16
16
18
18
22
22
1.00.8
1 120 900
1 400 1 120
2 000 1 600
2 500 2 000
3 150 2 500
4 000 3 150
5 300 4 250
6 700 5 300
8 000 6 300
10 000 8 000
10 000 8 000
12 500 10 000
15 000 12 000
19 000 15 000
1.41.01.120.8
1 600 1 120 1 250 900
2 000 1 400 1 600 1 120
2 800 2 000 2 240 1 600
3 550 2 500 2 800 2 000
4 250 3 150 3 550 2 500
5 600 4 000 4 250 3 150
7 500 5 300 5 900 4 250
9 500 6 700 7 500 5 300
11 200 8 000 9 000 6 300
14 000 10 000 11 200 8 000
14 000 10 000 11 200 8 000
18 000 12 500 14 000 10 000
21 200 15 000 16 800 12 000
26 500 19 000 21 200 15 000
2.11.5
2 360 1 700
3 000 2 120
4 250 3 000
5 300 3 750
6 700 4 750
8 000 6 000
11 200 8 000
14 000 10 000
17 000 11 800
21 200 15 000
21 200 15 000
26 500 19 000
31 500 22 400
40 000 28 000
1,6
1 800
1 240
3 150
4 000
5 000
6 300
8 500
10 600
12 500
16 000
16 000
20 000
23 600
30 000
1,42,1
1 600 2 360
2 000 3 000
2 800 4 250
3 550 5 300
4 250 6 700
5 600 8 400
7 500 11 200
9 500 14 000
11 200 17 000
14 000 21 200
14 000 21 200
17 500 26 500
21 200 31 500
26 500 40 000

Správné užívání řetězů

Úhel sklonu:

Typ řetězu a závěsných bodů volte tak, aby úhel sklonu všech pramenů řetězu ležel v oblasti údajů užitečného zatížení kladky. Přednostně by měly být všechny úhly stejné. Vyvarujte se sklonu menšímu než 15° z důvodu rizika nestabilního zatížení. Řetězy nesmí být používány při úhlu větším než 60°.

Ostré hrany - ochrana řetězu:

Maximální nosnost řetězů byla určena na základě namáhání v přímém tahu. Na ostré hraně se toto namáhání navíc kombinuje s namáháním střihem a mohlo by dojít k poškození řetězu.

Revize a servis veškerých vázacích prostředků a zdvihacích zařízení

Kritéria optické kontroly:

  • zlomení některé části
  • chybějící nebo nečitelné označení řetězu, tzn. údaje o identitě nebo nosnosti, deformace visacích částí, částí řetězu, nebo řetězu samotného

Tažnost řetězu - řetěz nesmí být používán v případě, že:

  • opotřebení, které je určováno z průměrné hodnoty dvou na sebe pravoúhle prováděných měření průměru d1 a d2 (viz obr.)

Řetěz nesmí být používán v případě, že:

  • řezy, vruby, rýhy, trhlinky, nadměrná koroze, zbarvení vlivem tepla, známky dodatečného svařování, zohýbané nebo překroucené díly, nebo jiné závady
  • řezy, vruby, rýhy, trhlinky, nadměrná koroze, zbarvení vlivem tepla, známky dodatečného svařování, zohýbané nebo překroucené díly, nebo jiné závady
  • chyby resp. nefunkční pojistky nebo jiné známky deformace, ale také známky rozšíření háků. Rozšíření otvoru háku nesmí překročit 10%.