Vázací prostředky textilní

TABULKA NOSNOSTÍ TEXTILNÍCH JEŘÁBOVÝCH SMYČEK 100% PES NETKANÉ

NOSNOST [kg]
značení popruhu

materiál 100% PES
NETKANÉ
úhel sklonu ß
nosnost

 
 
závěs
přímý
závěs
na smyčku
závěs
s podvlečením
0°-6°6°-45°45°-60°
závěs
dvoupramenný
závěs
tří a čtyř pramenný
0°-45°45°-60°0°-45°45°-60°
ochranné návleky

PVC-060 PU1,PU2-080
PVC-060 PU1,PU2-080
PVC-080 PU1,PU2-110
PVC-080 PU1,PU2-145
PVC-120 PU1,PU2-170
PVC-120 PU1,PU2-200
PVC-160 PU1,PU2-290
PVC-200 PU1,PU2-330
   
   
   
   
   
   
faktor zavěšení
 NSD 10
 NSD 20
 NSD 30
 NSD 40
 NSD 50
 NSD 60
 NSD 80
 NSD 100
 NSD 120
 NSD 150
 NSD 200
 NSD 250
 NSD 300
 NSD 400


1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000
10 000
12 000
15 000
20 000
25 000
30 000
40 000

1.0

0.8

2,0

1,4

1,0
1 000 800 2 000 1 400 1 000
2 000 1 600 4 000 2 800 2 000
3 000 2 400 6 000 4 200 3 000
4 000 3 200 8 000 5 600 4 000
5 000 4 000 10 000 7 000 5 000
6 000 4 800 12 000 8 400 6 000
8 000 6 400 16 000 11 200 8 000
10 000 8 000 20 000 14 000 10 000
12 000 9 600 24 000 16 800 12 000
15 000 12 000 30 000 21 000 15 000
20 000 16 000 40 000 28 000 20 000
25 000 20 000 50 000 35 000 25 000
30 000 24 000 60 000 42 000 30 000
40 000 32 000 80 000 56 000 40 000

1.4

1.0

2,1

1,5
1 400 1 000 2 100 1 500
2 800 2 000 4 200 3 000
4 200 3 000 6 300 4 500
5 600 4 000 8 400 6 000
7 000 5 000 10 500 7 500
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Správné užívání textilních úvazů

Používejte a skladujte je v rozmezí teplot od -40°C do +100°C. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti se může uvnitř popruhu utvořit led. Led působí jako řezný a abrazivní prostředek, snižuje pružnost popruhu, může způsobit jeho vnitřní poškození, v extrémních případech učiní popruh nepoužitelným.

Závěsné popruhy odolávají většině minerálních kyselin, nejsou však odolné vůči zásadám! Úhel ß do 6° je považován za přímý závěs. Při zavěšení na smyčku doporučujeme postupovat při výpočtu zatížení dle normy ČSN EN 1492-1 dvojité ovinutí břemene.

Po dobu používání dochází k částečnému odření povrchových vláken - to je normální jev s minimálním vlivem. Jedná se však o proměnlivé změny a jak proces pokračuje, musí se počítat s určitou ztrátou pevnosti.

Každá větší lokalizovaná odřenina musí být prozkoumána velmi kriticky. Místní odřeniny (na rozdíl od celkového opotřebení) mohou být způsobeny ostrými hranami, když byl vázací prostředek pod napětím a mohou vést ke značné ztrátě pevnosti.

Revize a servis veškerých vázacích prostředků a zdvihacích zařízení

Před každým použitím vázacího prostředku zkontrolujte:

 • správnost a viditelnost identifikačních údajů
 • správnost specifikace vázacího prostředku
 • vizuálně i fyzickým kontaktem zkontrolujte celý povrch vázacích prostředků se zaměřením na výskyt vad způsobených vlivem tepla, chemicky agresivních látek nebo mechanickým poškozením
 • uživatel musí po dobu používání provádět pravidelné důkladné prohlídky vázacích prostředků zaměřené na výskyt skrytých vad a poškození (zakrytých nečistotami), které by mohly negativně ovlivnit bezpečné používání vázacích prostředků. Tyto prohlídky musí zahrnovat i kontrolu kovových komponentů
 • existuje-li jakákoliv pochybnost o jejich vhodnosti k používání, vyřaďte vázací prostředek z používání a nechte jej zkontrolovat osobou kompetentní

Vázací prostředky nechte vizuálně zkontrolovat kompetentní osobou alespoň jednou za rok po dobu garantované životnosti výrobku. Kompetentní osoba v protokolu o prohlídce uvede popis funkčního stavu a vhodnost k dalšímu používání.

Poškozené vázací prostředky se nesmí opravovat! Poškozené vázací prostředky nepoužívejte, vyřaďte a znehodnoďte!

TABULKA NOSNOSTÍ TEXTILNÍCH PLOCHÝCH PASŮ 100% PES TKANÉ

NOSNOST [kg]
značení popruhu

materiál 100% PES
TKANÉ
úhel sklonu ß
nosnost

 
 
závěs
přímý
závěs
na smyčku
závěs
s podvlečením
0°-6°6°-45°45°-60°
ochranné návleky

  
PVC060 PU1,PU2-080
PVC080 PU1,PU2-080
PVC120 PU1,PU2-110
PVC160 PU1,PU2-145
PVC200 PU1,PU2-170
PVC200 PU1,PU2-200
PVC320 PU1,PU2-290
PVC320 PU1,PU2-330
   
PVC060 PU1,PU2-080
PVC080 PU1,PU2-080
PVC120 PU1,PU2-110
PVC160 PU1,PU2-145
PVC200 PU1,PU2-170
PVC200 PU1,PU2-200
PVC320 PU1,PU2-290
PVC320 PU1,PU2-330
faktor zavěšení
 dvouvrstvé
 DD 30/50
 DD 60
 DD 90
 DD 120
 DD 150
 DD 180
 DD 240
 DD 300
 čtyřvrstvé
 DQ 30/50
 DQ 60
 DQ 90
 DQ 120
 DQ 150
 DQ 180
 DQ 240
 DQ 300
 
 
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
8 000
10 000
 
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
16 000
20 000
1.00.82,01,41,0
     
1 000 800 2 000 1 400 1 000
2 000 1 600 4 000 2 800 2 000
3 000 2 400 6 000 4 200 3 000
4 000 3 200 8 000 5 600 4 000
5 000 4 000 10 000 7 000 5 000
6 000 4 800 12 000 8 400 6 000
8 000 6 400 16 000 11 200 8 000
10 000 8 000 20 000 14 000 10 000
      
2 000 1 600 4 000 2 800 2 000
4 000 3 200 8 000 5 600 4 000
6 000 4 800 12 000 8 400 6 000
8 000 6 400 16 000 11 200 8 000
10 000 8 000 20 000 14 000 10 000
12 000 9 600 24 000 16 800 12 000
16 000 12 800 32 000 22 400 16 000
20 000 16 000 40 000 28 000 20 000

Příklady vad nebo poškození, které by mohly negativně ovlivnit používání výrobků:

 • chybí identifikační označení výrobku
 • zřetelné odřeniny povrchu
 • příčné nebo podélné řezy
 • řezy nebo odřeniny okrajů, stehů a ok
 • poškození vlivem chemikálií
 • poškození vlivem tepla nebo tření
 • poškození nebo deformované kovové komponenty
 • poškození vlivem tepla nebo tření se projevuje tak, že vlákna dostávají skelný vzhled, v extrémním případě se mohou vlákna roztavit a přerušit

Vázací prostředky nechte vizuálně zkontrolovat kompetentní osobou alespoň jednou za rok po dobu garantované životnosti výrobku. Kompetentní osoba v protokolu o prohlídce uvede popis funkčního stavu a vhodnost k dalšímu používání.